02 Δεκεμβρίου 2021 – 1η Διαδικτυακή Συνάντηση Εταίρων

Στις 2 Δεκεμβρίου 2021 η πρώτη συνάντηση εταίρων του προγράμματος #VAmoocEU διοργανώθηκε διαδικτυακά από τη Yuzupulse. Όλοι οι εταίροι του προγράμματος από 6 χώρες (Γαλλία, Βέλγιο, Αυστρία, Πολωνία, Ισπανία, Ελλάδα και Κύπρο) ήταν παρόντες.

Η κοινοπραξία θα συνεργαστεί για τα επόμενα δύο χρόνια προκειμένου να φέρει εις πέρας το πρόγραμμα σχετικά με την εκπαίδευση Διαδικτυακών Βοηθών και τις ευκαιρίες εργασίας τους.

Είμαστε ενθουσιασμένοι που ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι μαζί!

#education #erasmusplus #virtualassistant #jobtraining #VETtraining #MOOC #elearning

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ
ΑΡΘΡΑ

Βρείτε το άτομο επικοινωνίας της περιοχής σας από τη σελίδα των Εταίρων του Προγράμματος.
Το πρόγραμμα #VAmoocEU συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πραγματοποιηθεί από το Νοέμβριο του 2021 έως το Νοέμβριο του 2023. Αυτή η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο του προγράμματος αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός.
(Κωδικός έργου: 2021-1-FR01-KA220-VET-000033162) 
Νομικό περιεόμενο