Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου

Οι πληροφορίες που περιέχονται στον ιστότοπο αυτό υπόκεινται σε δηλώσεις και κανόνες αποποίησης ευθυνών, σε περιορισμούς ελεύθερου περιεχόμενου με υποχρέωση διατήρησης της ελευθερίας (copyleft) και προστασία προσωπικών δεδομένων.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΘΥΝΩΝ

Το INNOVATION, TRANSFERENCE AND DEVELOPMENT (ITD), με NIF: B 62178850, διατηρεί τον παρόντα ιστότοπο για την παροχή πληροφοριών σχετικά με το έργο «VA mooc» (εφεξής «# VAmoocEU») και των πνευματικών του παραδοτέων, τα οποία έχουν συνταχθεί με την χρηματοδότηση του προγράμματος ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το περιεχόμενο του ιστότοπου #VAmoocEU και των δημοσιεύσεών του αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του IDT και των εταίρων του έργου, όπως ορίζεται, και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεωρηθεί ότι αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. (κωδικός έργου: 2021-1-FR01-KA220-VET-000033162, διάρκεια: 1η Νοεμβρίου 2021 έως 31 Οκτωβρίου 2023)

Στόχος του IDT είναι να διατηρεί τις πληροφορίες στον ιστότοπο αυτό επικαιροποιημένες και ακριβείς. Σε περίπτωση που διαπιστώσουμε τυχόν λάθη, θα προσπαθήσουμε να τα διορθώσουμε. Ωστόσο, το IDT δεν φέρει καμία ευθύνη ή υπαιτιότητα όσον αφορά τις πληροφορίες που περιέχονται στον παρόντα ιστότοπο.

Οι πληροφορίες αυτές:

 • Είναι γενικού μόνο χαρακτήρα και δεν αποσκοπούν στη διευθέτηση των ειδικών περιστάσεων που διέπουν οποιοδήποτε συγκεκριμένο άτομο ή οντότητα
 • Δεν είναι κατ’ ανάγκη περιεκτικές, αναλυτικές, ακριβείς ή επικαιροποιημένες
 • Ενίοτε συνδέονται με άλλους δικτυακούς τόπους επί των οποίων το IDT δεν έχει κανένα έλεγχο και για τους οποίους δεν φέρει καμία ευθύνη
 • Δεν συνιστούν επαγγελματικές ή νομικές συμβουλές (εάν χρειάζεστε συγκεκριμένες συμβουλές, θα πρέπει πάντα να συμβουλεύεστε έναν κατάλληλα εξειδικευμένο επαγγελματία).

Στόχος μας είναι η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας εμφάνισης προβλημάτων λόγω τεχνικών σφαλμάτων. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένα δεδομένα ή πληροφορίες στον ιστότοπό μας ενδέχεται να έχουν δημιουργηθεί ή διαρθρωθεί σε αρχεία ή μορφότυπα που περιέχουν σφάλματα και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απρόσκοπτη και αδιάλειπτη παροχή των υπηρεσιών μας. Το IDT δε φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά τα προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση του παρόντος ιστότοπου ή οποιωνδήποτε συνδεδεμένων εξωτερικών δικτυακών τόπων.

Η παρούσα δήλωση αποποίησης ευθυνών δεν αποσκοπεί στον περιορισμό της ευθύνης του IDT κατά παράβαση τυχόν απαιτήσεων/διατάξεων που προβλέπονται στο πλαίσιο της εθνικής νομοθεσίας, ούτε στην απαλλαγή από την ευθύνη του όσον αφορά θέματα για τα οποία δεν προβλέπεται σχετική απαλλαγή στο πλαίσιο της εν λόγω νομοθεσίας.

ΙΣΤΟΤΟΠΟΙ ΤΡΙΤΩΝ

Αυτός ο ιστότοπος παρέχει συνδέσμους που παραπέμπουν σε ιστότοπους τρίτων, οι οποίοι δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του IDT. Το IDT δεν προβαίνει σε δηλώσεις σχετικά με ιστοτόπους τρίτων. Όταν αποκτάτε πρόσβαση σε έναν ιστότοπο που δεν ανήκει στο ITD, το κάνετε με δική σας ευθύνη. Το IDT δεν είναι υπεύθυνο για την αξιοπιστία οποιωνδήποτε δεδομένων, απόψεων, συμβουλών ή δηλώσεων που γίνονται σε ιστότοπους τρίτων. Το IDT παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο για λόγους διευκόλυνσης. Η συμπερίληψη τέτοιων συνδέσμων δεν συνεπάγεται ότι το IDT εγκρίνει, συνιστά ή αποδέχεται το περιεχόμενο των εν λόγω ιστοτόπων, για τους οποίους δε φέρει καμία ευθύνη.

ΠΡΟΪΌΝΤΑ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΊΕΣ ΤΡΊΤΩΝ

Ο ιστότοπος # VAmoocEU περιέχει αναφορές σε προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Το IDT δε συνιστά ή εγκρίνει προϊόντα και υπηρεσίες τρίτων. Οι αναφορές σε υπηρεσίες και προϊόντα τρίτων παρέχονται από το IDT «ως έχουν», χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή έμμεση/υπονοούμενη.

Ο ιστότοπος του #VAmoocEU περιλαμβάνει συνδέσμους που παραπέμπουν προς δικτυακούς τόπους τρίτων. Δεδομένου ότι δεν έχουμε τον έλεγχο των συγκεκριμένων ιστότοπων, σας παροτρύνουμε να εξετάσετε τις πολιτικές απορρήτου που εφαρμόζουν.

Cookies

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο. Τα cookies που κατηγοριοποιούνται ως απαραίτητα αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής, καθώς είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των βασικών λειτουργιών του ιστότοπου. Χρησιμοποιούμε επίσης cookies τρίτων που μας βοηθούν να αναλύουμε και να κατανοούμε καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Αυτά τα cookies θα αποθηκεύονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Έχετε επίσης την επιλογή να αποκλείσετε αυτά τα cookies. Ωστόσο, η απαλλαγή ορισμένων εξ αυτών των cookies μπορεί να επηρεάσει την εμπειρία της περιήγησής σας στον ιστότοπο.

AΔΕΙΑ COPYLEFT (αναδιανομή και αναδιαμόρφωση υλικού)

Αυτό το έργο υπόκειται στην άδεια χρήσης της Creative Commons: Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Παρόμοια Διανομή 4.0 International

CC BY-NC-SA 4.0

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, είστε ελεύθεροι να:

κοινοποιήσετε, να αναπαράγετε και να αναδιανέμετε το υλικό με οποιοδήποτε μέσο ή οποιαδήποτε μορφή. 

Να προσαρμόσετε, να διασκευάσετε, να τροποποιήσετε και να αναδιαμορφώσετε το υλικό

Ο δικαιοπάροχος δεν μπορεί να ανακαλέσει αυτές τις ελευθερίες όσο ο χρήστης ακολουθεί τους όρους της άδειας χρήσης. 

Υπό τους ακόλουθους όρους:

Αναφορά δημιουργού — πρέπει να γίνεται η ταύτιση του δημιουργού ή των δημιουργών του αδειοδοτημένου υλικού, να παρέχεται σύνδεσμος σχετικά με την αδειοδότηση, και να υποδεικνύεται αν έγιναν αλλαγές στο υλικό του έργου με οποιονδήποτε εύλογο τρόπο, αλλά με κανέναν τρόπο που να υποδηλώνει ότι ο δικαιοπάροχος εγκρίνει εσάς ή την χρήση του υλικού που κάνετε. 

Μη Εμπορικό — Δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το υλικό για εμπορικούς σκοπούς.

Παρόμοια Διανομή — αν διασκευάσετε, τροποποιήσετε, ή αναδιαμορφώσετε το υλικό, πρέπει να διανείμετε τις δικές σας συνεισφορές υπό την ίδια άδεια όπως και το πρωτότυπο.

 

Επιτρέπεται η αναπαραγωγή του # VAmoocEU και του περιεχομένου ή των παραδοτέων του ιστότοπου, υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται αναφορά στην πηγή (εκτός εάν δηλώνεται διαφορετικά), εφόσον το περιεχόμενο και η έννοια δεν αλλοιώνονται ή παραμορφώνονται και μόνο για μη εμπορική χρήση.

Όταν απαιτείται προηγούμενη άδεια για την αναπαραγωγή ή τη χρήση πληροφοριών κειμένων και πληροφοριών πολυμέσων (ήχος, εικόνες, λογισμικό κ.λπ.), η άδεια αυτή ακυρώνει την προαναφερθείσα γενική άδεια και αναφέρει σαφώς τυχόν περιορισμούς στη χρήση.

 

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 

Κατά τη διάθεση υλικού στο διαδίκτυο, οι εταίροι του # VAmoocEU ενεργούν καλή τη πίστει. Ωστόσο, παρά αυτές τις διασφαλίσεις, αναγνωρίζουμε ότι κατά καιρούς το υλικό που δημοσιεύεται στο διαδίκτυο ενδέχεται να παραβιάζει τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων, να περιέχει ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή να περιλαμβάνει περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί άσεμνο ή δυσφημιστικό. Εάν ανησυχείτε ότι έχετε εντοπίσει υλικό στον ιστότοπό μας, για το οποίο δεν έχετε δώσει άδεια, παραβιάζει τους νόμους περί απορρήτου, είναι άσεμνο / δυσφημιστικό και όσον αφορά τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων δεν καλύπτεται από περιορισμό ή εξαίρεση, στείλτε μας email δηλώνοντας τα εξής:

 1. Τα στοιχεία επικοινωνίας σας
 2. Τα πλήρη στοιχεία του υλικού.
 3. Την ακριβή και πλήρη διεύθυνση URL όπου εντοπίσατε το υλικό.
 4. Εάν το αίτημα αφορά πνευματικά δικαιώματα, προσκομίστε απόδειξη ότι είστε ο νόμιμος κάτοχος των δικαιωμάτων και δήλωση ότι, σε περίπτωση ψευδούς δηλώσεως, είστε ο κάτοχος των δικαιωμάτων ή είστε εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος.
 5. Ο λόγος για το αίτημά σας περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων, τη νομοθεσία περί απορρήτου, την προστασία δεδομένων, την αισχρότητα, τη δυσφήμιση κ.λπ.

email: info@e-itd.com

Στη συνέχεια, μετά την παραλαβή της κοινοποίησης, γίνεται επίκληση της διαδικασίας «κοινοποίησης και απόσυρσης» ως εξής:

 1. Θα επιβεβαιώσουμε την παραλαβή της καταγγελίας σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα προβούμε σε μια αρχική αξιολόγηση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της καταγγελίας σας.
 2. Με την παραλαβή έγκυρης καταγγελίας το υλικό θα αφαιρεθεί από την ιστοσελίδα εν αναμονή συμφωνημένης λύσης.
 3. Θα επικοινωνήσουμε με τον συνεισφέροντα που κατέθεσε το υλικό, εάν είναι σχετικό. Ο συνεισφέρων θα ειδοποιηθεί ότι το υλικό αποτελεί αντικείμενο καταγγελίας με σχετική αιτιολόγηση/ τεκμηρίωση, και θα παροτρυνθεί να εξομαλύνει την κατάσταση. 
 4. Ο καταγγέλλων και ο συνεισφέρων θα ενθαρρυνθούν να επιλύσουν το ζήτημα γρήγορα και φιλικά και προς ικανοποίηση και των δύο μερών.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Το IDT δεσμεύεται για την προστασία της ιδιωτικότητας των χρηστών. Αν και η περιήγηση στην ιστοσελίδα του έργου δεν απαιτεί την παροχή οποιωνδήποτε προσωπικών στοιχείων, ωστόσο, σε περίπτωση εγγραφής σε ενημερωτικό δελτίο ή/και εκδήλωσης απαιτούνται προσωπικά δεδομένα, όπως το όνομα και η ηλεκτρονική διεύθυνση, προκειμένου να παρέχονται στον χρήστη οι υπηρεσίες που ζητά.

Η πολιτική απορρήτου μας βασίζεται στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) και στον ισπανικό νόμο «34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSICE), που τέθηκε σε ισχύ στις 12 Οκτωβρίου 2002, καθώς και στον νόμο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων Ley Orgánica 15/1999 del 13/12/1999 de Protección de Datos Personales». Στο πλαίσιο αυτό, σας ενημερώνουμε ότι το όνομα και η ηλεκτρονική σας διεύθυνση θα αποθηκευτούν στη βάση δεδομένων μας, αρχειοθετημένα με το όνομα CONTACTOS, προκειμένου να σας παρέχονται οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στις οποίες έχετε εγγραφεί στον ιστότοπο # VAmoocEU. Αναφορικά με τους προαναφερθέντες νόμους, έχετε το δικαίωμα να τροποποιήσετε ή να ακυρώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία στη βάση των δεδομένων μας, αποστέλλοντας με ηλεκτρονικό μήνυμα το αίτημά σας στο: info@e-itd.com ή αποστέλλοντάς το ταχυδρομικώς στο ITD, Avinguda Fabregada, 22, 1a planta, 08907 Hospitalet, Ισπανία.

Τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται στο ΙDT αποκλειστικά για τον σκοπό της παροχής των υπηρεσιών στις οποίες είστε συνδρομητής. Τα δεδομένα σας δεν κοινοποιούνται σε τρίτους.

Βρείτε το άτομο επικοινωνίας της περιοχής σας από τη σελίδα των Εταίρων του Προγράμματος.
Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.
(Κωδικός έργου: 2021-1-FR01-KA220-VET-000033162) 
Νομικό περιεόμενο