Όλοι οι πόροι και τα παραδοτέα που αναπτύσσονται στο έργο αυτό θα δημοσιευθούν εδώ και μπορούν να μεταφορτωθούν δωρεάν. Επισημαίνεται ότι όλοι οι πόροι και τα παραδοτέα του έργου διατίθενται, ως επί το πλείστων, σε όλες τις γλώσσες των εταίρων (Γερμανικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Ελληνικά, Πολωνικά) αλλά και στην αγγλική γλώσσα.

Οι πόροι του έργου έχουν σχεδιαστεί ειδικά για παρόχους ψηφιακών υπηρεσιών, ενεργούς ή σε στάδιο επαγγελματικής κατάρτισης · εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές συνεχούς επαγγελματικής κατάρτισης (ΣΕΕΚ) που ενδιαφέρονται να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους σχετικά με την αγορά · ανέργους και μειονεκτούντα άτομα · οργανισμούς ΣΕΕΚ · σύμβουλους απασχόλησης.

Φυλλάδιο για τους εικονικούς βοηθούς

«Εικονικός βοηθός: Μια Ανερχόμενη Επαγγελματική Σταδιοδρομία στην Ευρώπη» ανασκόπηση της βιβλιογραφίας και της έρευνας σχετικά με το VAS στην ΕΕ

Ενημερωτικά δελτία

Πληροφορίες αναφορικά με τρεις πτυχές της εργασίας ενός εικονικού βοηθού: πιθανές δραστηριότητες, είδη συμβάσεων και ευκαιρίες εργασίας, καθώς και μια επισκόπηση των τεχνολογιών και των εργαλείων που πρέπει να χρησιμοποιηθούν.

VA MOOC

Δωρεάν διαδικτυακό μάθημα, που επικεντρώνεται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας της ΕΕ. Καλύπτει τα πιο χρήσιμα εργαλεία, τις αυξανόμενες τάσεις και ανακατευθύνει τους προχωρημένους μαθητές σε άλλο δωρεάν ποιοτικό περιεχόμενο.

Διδασκαλία Chatbot

Ένας εκπαιδευτικός πόρος που συμπληρώνει το MOOC και βοηθά τους εκπαιδευόμενους με κοινά ερωτήματα και μελέτες παρακολούθησης, ώστε να διασφαλιστεί ότι ενσωματώνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στις καθημερινές τους πρακτικές. Διατίθεται ως chatbot και ως βιβλίο εργασίας.

Η εργαλειοθήκη του VA

Συγκεντρώνει εργαλεία για τις δραστηριότητες των εθελοντών και παρουσιάζει περιπτωσιολογικές μελέτες για την παροχή καθοδήγησης σχετικά με ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων, βοηθώντας έτσι τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη εικόνα των πιθανών τομέων επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Υλικό σχεδιασμού μαθήματος για ΣΕΕΚ

Οργανώσεις-στόχος, όπως οι εκπαιδευόμενοι και οι εργαζόμενοι στον τομέα ΣΕΕΚ, οι σύμβουλοι και όσοι εργάζονται με κοινωνικά μειονεκτούντα άτομα. Υλικό για τον τρόπο χρήσης του MOOC, του chatbot και της εργαλειοθήκης, στο πλαίσιο των μαθημάτων κατάρτισης που ανταποκρίνονται στις τάσεις της αγοράς εργασίας.

Βρείτε το άτομο επικοινωνίας της περιοχής σας από τη σελίδα των Εταίρων του Προγράμματος.
Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.
(Κωδικός έργου: 2021-1-FR01-KA220-VET-000033162) 
Νομικό περιεόμενο