Wszystkie zasoby opracowane w ramach tego projektu zostaną opublikowane tutaj i można je pobrać bezpłatnie. Będą dostępne w języku angielskim oraz w językach partnerskich (DE, ES, FR, GR, PL).

Przeznaczone są dla osób oferujących usługi cyfrowe, aktywnych lub w trakcie szkolenia; osób uczących się i kształcących (VET) oraz trenerów zainteresowanych umiejętnościami istotnymi dla rynku; osób bezrobotnych i znajdujących się w niekorzystnej sytuacji; organizacji VET; doradców zawodowych

Broszura o Wirtualnych Asystentach

„Wirtualny asystent: rozwijająca się kariera w Europie” przegląd literatury i badań na temat VA w UE

Arkusze informacyjne

Informacje o 3 aspektach pracy wirtualnego asystenta: zakresie czynności, rodzajach umów i możliwościach pracy oraz technologii i narzędziach do wykorzystania.

VA MOOC

Bezpłatny kurs online, ukierunkowany na potrzeby rynku UE. Obejmuje najbardziej przydatne narzędzia, rosnące trendy i przekierowuje zaawansowanych kursantów do innych bezpłatnych treści wysokiej jakości.

Chatbot

Zasób szkoleniowy uzupełniający MOOC i pomagający kursantom w uzyskaniu odpowiedzi na częste pytania, pogłębienie wiedzy oraz powiązanie umiejętności z ich codzienną praktyką.

Przybornik Wirtualnego Asystenta

Gromadzi narzędzia do działań VA i przedstawia studia przypadków, aby zaoferować wskazówki dotyczące szerokiego zakresu umiejętności cyfrowych, pomagając w ten sposób kursantom uzyskać kompleksowy obraz możliwych obszarów rozwoju zawodowego.

Materiały do projektowania kursów dla VET

skierowane do organizacji działających w obszarach takich jak kształcenie i szkolenie zawodowe, zatrudnienie, doradztwo dla osób w niekorzystnej sytuacji społecznej. Dotyczą tego, jak korzystać z MOOC, chatbota i przybornika w kontekście szkoleń odpowiadających na trendy rynku pracy.

Znajdź lokalne dane kontaktowe na naszej stronie PARTNERZY.
Projekt #VAmoocEU, współfinansowany z programu Unii Europejskiej ERASMUS+, jest realizowany od listopada 2021 do października 2023 roku. Niniejsza strona internetowa oraz treść projektu odzwierciedlają poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nich informacji.
(Nr projektu: 2021-1-FR01-KA220-VET-000033162) Nota prawna