MOOC Wirtualnego Asystenta

Projekt #VAmoocEU

Projekt #VAmoocEU ma na celu stworzenie MOOC i powiązanych zasobów dla osób uczących się i szkolenia zawodowego (VET) oraz przedsiębiorców na temat tego, jak pracować jako VA, z uwzględnieniem umiejętności i wiedzy, które należy rozwijać, a także umiejętności w zakresie przedsiębiorczości charakterystycznych dla takich zawodów.

Wirtualny asystent (VA) to osoba świadcząca usługi wsparcia administracyjnego, kreatywnego lub technicznego. Przejmując zadania cykliczne i prace administracyjne, może zwolnić czas i zaoferować swoim klientom elastyczność. Często pracuje z domu, który może znajdować się w dowolnym kraju. Niektórzy wirtualni asystenci pracują jako niezależni freelancerzy, podczas gdy inni są częścią firmy lub agencji.

Wirtualny asystent to dzisiaj ścieżka kariery zawodowej, oparta na zmieniających się zawodach, metodach pracy i potrzebach rynku, które w pełni wykorzystują kluczowe i cyfrowe kompetencje.
Dlatego też wyniki tego projektu będą wspierać centra VET w dostosowaniu ich oferty szkoleniowej do zmieniających się potrzeb w zakresie umiejętności (w szczególności umiejętności biznesowych i przedsiębiorczości), zielonych i cyfrowych technologii (poprzez rozwijanie umiejętności cyfrowych stażystów i zapewnianie nowych perspektyw dla osób uczących się i trenerów w rozwoju ścieżek kariery).

Kurs zapewni zrównoważony zestaw umiejętności zawodowych i stworzy możliwości uczenia się w miejscu pracy. Będzie przeznaczony dla osób szkolących się, a także już aktywnych zawodowo, w celu stworzenia lub ulepszenia istniejącej działalności.

Projekt wytworzy sześć powiązanych zasobów
Poprzez ten projekt partnerzy starają się zaoferować innowacyjną metodologię, narzędzia i strategie rozwoju umiejętności rynkowych w sektorze usług biznesowych, a także wspierać przedsiębiorczość w tej dziedzinie. Wszystkie rezultaty zostaną przetłumaczone na 6 języków projektu: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, grecki i polski.

Znajdź lokalne dane kontaktowe na naszej stronie PARTNERZY.
Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
(Nr projektu: 2021-1-FR01-KA220-VET-000033162) Nota prawna