ITD - Innovation, Transference and Development (ESpaña)

Mariana Pfenniger, Kierownik Działu Doradztwa i Projektów Międzynarodowych

Naszą misją jest przekazywanie i rozwijanie nowych modeli i projektów rozwoju społecznego, kulturalnego, edukacyjnego i gospodarczego. Z perspektywy lokalnej dążymy do zwiększenia dobrobytu obywateli poprzez konkretne i zintegrowane odpowiedzi na potrzeby ludzi, organizacji i regionów, przekazując doświadczenie i wiedzę zrzeszonych organizacji. Działania ITD opierają się na ciągłym dialogu pomiędzy modelami jakościowymi i skutecznymi działaniami oraz znajdowaniu innowacyjnych rozwiązań dla potrzeb klienta, zwłaszcza w Europie i Ameryce Łacińskiej.

Avinguda Fabregada, 22 – 1a planta 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Barcelona, Spain)

YuzuPulse (France)

Alice Godayol, director

YuzuPulse stawia sobie za cel przybliżenie innowacji do ekonomii społecznej i edukacji. W tym celu wspieramy nauczycieli w korzystaniu z narzędzi ICT i grywalizacji, aby zaoferować innowacyjne metody nauczania języków i przedmiotów ścisłych oraz wspierać rozwój kluczowych umiejętności i przedsiębiorczości w edukacji formalnej i pozaformalnej.

99 boulevard Constantin Descat 59200 Tourcoing, France

C.I.P. Citizens In Power (Cyprus)

Doris Christodoulou, Kierownik Projektów UE - Badacz

Citizens In Power (CIP) to niezależna organizacja pozarządowa non-profit na Cyprze, która zajmuje się potrzebami i wymaganiami ludzi poprzez ich zaangażowanie w życie społeczne i obywatelskie, zapewniając im jednocześnie innowacyjne materiały i bezpłatne szkolenia związane z różnymi dziedzinami, takimi jak edukacja (w tym edukacja internetowa), włączenie społeczne, przedsiębiorczość i biznes, kultura, rynek pracy i uczenie się przez całe życie.
CIP ma na celu głównie rozwój edukacji, przedsiębiorczości i uczenia się przez całe życie na Cyprze i za granicą. Aby osiągnąć te cele, CIP prowadzi stałą współpracę z wiodącymi uniwersytetami, szkołami, organizacjami pozarządowymi i organizacjami badawczymi na Cyprze w zakresie opracowywania projektów, szkoleń i materiałów edukacyjnych. CIP posiada cenną sieć profesjonalnych trenerów i ekspertów edukacyjnych doświadczonych zarówno w edukacji formalnej, jak i pozaformalnej.

Alexias 24, Lakatamia, 2304, Nicosia, Cyprus

Education Centre EST (PoLand)

Łukasz Putyra, Director

Centrum Edukacyjne EST jest organizacją pozarządową non-profit działającą w obszarze edukacji, badań i kultury. Nasze główne cele to: podejmowanie inicjatyw w zakresie edukacji pozaformalnej wspierającej także instytucje edukacji formalnej, rozwijanie talentów i zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych, wspieranie młodzieży i dorosłych w podnoszeniu kwalifikacji i umiejętności przydatnych na rynku pracy oraz przeciwdziałanie dyskryminacji i wykluczeniu społecznemu. Aby osiągnąć te cele, prowadzimy działalność badawczo-rozwojową w zakresie edukacji, opracowujemy i testujemy programy szkoleniowe, prowadzimy kursy i warsztaty w obszarach takich jak innowacyjna edukacja, technologie cyfrowe, języki obce, sztuka, rzemiosło i komunikacja międzykulturowa, organizujemy konferencje i seminaria oraz uczestniczymy w programach współpracy międzynarodowej i mobilnościach edukacyjnych.

Al.M.B. Fatimskiej 66, 34-100 Wadowice, Poland

EELI - European Education & Learning Institute (GReece)

Venetia Kimioni, Koordynator projektów europejskich

The European Education and Learning Institute (EELI) jest instytutem kształcenia i szkolenia dorosłych z siedzibą w Retimno w Grecji. Naszym celem jest aktywne oferowanie usług w ramach szerokiej gamy programów społecznych, których celem jest aktywny wkład w uczenie się przez całe życie osób w każdym wieku oraz wzmocnienie współpracy w dziedzinie edukacji w całej Europie. Głęboko popieramy ideę, że ludzie po prostu nigdy nie przestają się uczyć, a poprzez swoją pracę i międzynarodową sieć EELI promuje badania, rozwój regionalny i spójność, rozwój partnerstw transnarodowych oraz europejskich projektów i umiejętności w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. EELI projektuje i zarządza programami europejskimi; wspieranie interesariuszy we współpracy, rozwijaniu, dzieleniu się i przekazywaniu najlepszych praktyk i innowacyjnych podejść; opracowuje i testuje programy i materiały szkoleniowe; organizuje seminaria, warsztaty i szkolenia dla edukatorów, trenerów, nauczycieli, profesjonalistów, bezrobotnych i młodych pracowników. EELI zapewnia również publicznym i prywatnym instytucjom edukacyjnym pomoc techniczną w opracowywaniu i wdrażaniu programów i projektów badawczych UE. Zespół ekspertów Instytutu, specjalizujący się w programach finansowanych przez UE, zapewnia doradztwo i wytyczne w zakresie polityk UE, zasad finansowania i planowania projektów wielostronnych.

Gerakari 25, Rethymno 74100, Crete, Greece

bit Schulungscenter GmbH (Austria)

Laura Reutler, Koordynator projektów europejskich

bit (= best in training) schulungscenter (= ośrodek szkoleniowy), założony w 1986 roku, jest jednym z wiodących prywatnych dostawców usług edukacyjnych w dziedzinie rynku pracy, kształcenia zawodowego, szkoleń i zdolności do zatrudnienia w Austrii. Naszą mocną stroną jest doświadczenie i know-how w projektowaniu (dydaktyka, metodyka, projektowanie instruktażowe) oraz realizacji różnorodnych projektów krajowych i międzynarodowych. Mamy duże doświadczenie w pracy z różnymi grupami docelowymi m.in. młodzieżą, osobami bezrobotnymi, których wspieramy w zakresie ich potrzeb edukacyjnych poprzez nasze regularne działania. Zatrudniamy 263 wysoce doświadczonych pracowników w siedmiu austriackich regionach, co pozwala nam korzystać z aktualnego know-how i kreatywnych metod szkoleniowych przy planowaniu naszych projektów.

Kärntner Straße 311, 8054 Graz, Austria

Logopsycom (Belgium)

Mehmet Kalayci, Koordynator projektów europejskich

Logopsycom to centrum innowacji edukacyjnej, które tworzy i wykorzystuje alternatywne metody lub narzędzia (cyfrowe lub nie), aby wspierać szkoły, centra VET, organizacje edukacyjne, młodzież i rodziców. Centrum zostało utworzone jako firma opiekuńcza, specjalizująca się w zaburzeniach uczenia się wśród młodzieży, zwłaszcza w obszarach „Dys” (dyspraksja, dysfazja, dysleksja, itp.), zwanych również specyficznymi zaburzeniami uczenia się (SLD) i dlatego wciąż ma na uwadze dostępność treści.

Prowadzimy doradztwo projektowe dla szkół i ośrodków młodzieżowych w naszym regionie, aby pomóc im tworzyć dobre projekty, które poprawiają jakość metod nauczania, otoczenia oraz oczywiście ich „politykę integracji”. Mamy doświadczenie w pracy nad 30 projektami Erasmus+KA2

Chemin de la Valliere 20, 7000 Mons, Belgium

Znajdź lokalne dane kontaktowe na naszej stronie PARTNERZY.
Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
(Nr projektu: 2021-1-FR01-KA220-VET-000033162) Nota prawna