ITD - Innovation, Transference and Development (Ισπανία)

Mariana Pfenniger, Υπεύθυνη Συμβουλευτικής και Διεθνών Προγραμμάτων

Αποστολή μας είναι η μεταφορά και η ανάπτυξη νέων μοντέλων και έργων κοινωνικής, πολιτιστικής, εκπαιδευτικής και οικονομικής ανάπτυξης. Από τοπική σκοπιά, στοχεύουμε να αυξήσουμε την ευημερία των πολιτών με συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες απαντήσεις στις ανάγκες των ανθρώπων, των οργανισμών και των περιοχών, μεταφέροντας την εμπειρία και τη γνώση των συνεργαζόμενων οργανισμών τους. Οι δραστηριότητες του ITD βασίζονται σε ένα συνεχή διάλογο μεταξύ μοντέλων αριστείας και επιτυχημένων πράξεων και στην εξεύρεση καινοτόμων λύσεων για τις ανάγκες του πελάτη, ειδικά στην Ευρώπη και τη Λατινική Αμερική.

Avinguda Fabregada, 22 – 1a planta 08907 L’Hospitalet de Llobregat (Βαρκελώνη, Ισπανία)

YuzuPulse (Γαλλία)

Alice Godayol, Διευθύντρια

Το YuzuPulse στοχεύει να φέρει την καινοτομία πιο κοντά στην κοινωνική οικονομία και την εκπαίδευση. Για να το κάνουμε αυτό, στηρίζουμε τους εκπαιδευτικούς με τη χρήση εργαλείων ΤΠΕ και παιχνιδιών για να προσφέρουμε καινοτόμες μεθόδους διδασκαλίας γλωσσών και STEM και να υποστηρίξουμε την ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και επιχειρηματικότητας στην επίσημη και μη τυπική εκπαίδευση.

99 boulevard Constantin Descat 59200 Tourcoing, Γαλλία

C.I.P. Citizens In Power (Κύπρος)

Ντόρις Χριστοδούλου, Διαχειρίστρια Προγραμμάτων ΕΕ - Ερευνήτρια

Το Citizens In Power (CIP) είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός στην Κύπρο που αντιμετωπίζει τις ανάγκες και τις απαιτήσεις των ανθρώπων μέσω της εμπλοκής τους στην κοινωνική ζωή, παρέχοντάς τους ταυτόχρονα καινοτόμο υλικό και δωρεάν εκπαίδευση που σχετίζεται με μια ποικιλία τομέων, όπως η εκπαίδευση (συμπεριλαμβανομένης της ηλεκτρονικής εκπαίδευσης), η ένταξη, η επιχειρηματικότητα και οι επιχειρήσεις, ο πολιτισμός, η αγορά εργασίας και η δια βίου μάθηση.
Το CIP στοχεύει κυρίως στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης, της επιχειρηματικότητας και της δια βίου μάθησης στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Για την επίτευξη αυτών των στόχων το CIP έχει συνεχή συνεργασία με κορυφαία πανεπιστήμια, σχολεία, ΜΚΟ και ερευνητικούς οργανισμούς στην Κύπρο για την ανάπτυξη έργων, εκπαιδεύσεων και εκπαιδευτικού υλικού. Το CIP διατηρεί ένα πολύτιμο δίκτυο επαγγελματιών εκπαιδευτών και εκπαιδευτικών εμπειρογνωμόνων με εμπειρία τόσο στην επίσημη, όσο και στη μη τυπική εκπαίδευση.

Αλεξίας 24, Λακατάμια, 2304, Λευκωσία, Κύπρος

Education Centre EST (Πολωνία)

Łukasz Putyra, Διευθυντής

Το Education Center EST είναι ένας μη κερδοσκοπικός, μη κυβερνητικός οργανισμός που δραστηριοποιείται στους τομείς της εκπαίδευσης, της έρευνας και του πολιτισμού. Οι κύριοι στόχοι μας είναι: ανάληψη πρωτοβουλιών στον τομέα της μη τυπικής εκπαίδευσης που υποστηρίζουν επίσης επίσημα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ανάπτυξη ταλέντων και ενδιαφερόντων των παιδιών, νέων και ενηλίκων, υποστήριξη νέων και ενηλίκων για τη βελτίωση των προσόντων και των δεξιοτήτων που είναι χρήσιμες στην αγορά εργασίας και την καταπολέμηση των διακρίσεων και κοινωνικού αποκλεισμού. Για την επίτευξη αυτών των στόχων, διεξάγουμε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης στον τομέα της εκπαίδευσης, αναπτύσσουμε και δοκιμάζουμε προγράμματα κατάρτισης, διοργανώνουμε μαθήματα και εργαστήρια σε τομείς όπως η καινοτόμος εκπαίδευση, η ψηφιακή τεχνολογία, οι ξένες γλώσσες, οι τέχνες, οι χειροτεχνίες και η διαπολιτισμική επικοινωνία, οργανώνουμε συνέδρια και σεμινάρια και συμμετέχουμε σε προγράμματα διεθνούς συνεργασίας και μαθησιακής κινητικότητας.

Al. M. B. Fatimskiej 66, 34-100 Wadowice, Πολωνία

EELI - European Education & Learning Institute (Ελλάδα)

Βενετία Κιμιωνή, Συντονίστρια Προγραμμάτων ΕΕ

Το Ινστιτούτο Ευρωπαϊκής Εκπαίδευσης (EELI) είναι φορέας εκπαίδευσης και κατάρτισης ενηλίκων, με έδρα το Ρέθυμνο, Ελλάδα. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε ενεργά υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων με στόχο να συμβάλουν ενεργά στη δια βίου μάθηση ανθρώπων όλων των ηλικιών και να ενισχύσουν τη συνεργασία στην εκπαίδευση σε όλη την Ευρώπη. Ενστερνιζόμαστε την ιδέα, ότι οι άνθρωποι δε σταματούν ποτέ να μαθαίνουν και μέσω της δουλειάς του και του διεθνούς δικτύου του, το EELI προωθεί την έρευνα, την περιφερειακή ανάπτυξη και συνοχή, την ανάπτυξη διακρατικών συνεργασιών και ευρωπαϊκών έργων και δεξιοτήτων για την αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων. Το EELI σχεδιάζει και διαχειρίζεται ευρωπαϊκά προγράμματα βοηθώντας τους ενδιαφερόμενους στη συνεργασία, ανάπτυξη, διαμοιρασμό και μεταφορά βέλτιστων πρακτικών και καινοτόμων προσεγγίσεων, με την ανάπτυξη και αξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και υλικού, με τη διοργάνωση σεμιναρίων, εργαστηρίων και δραστηριοτήτων κατάρτισης για εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές, εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες, ανέργους και νέους εργαζόμενους. Το EELI παρέχει επίσης σε δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα τεχνική βοήθεια για την ανάπτυξη και υλοποίηση προγραμμάτων και ερευνητικών έργων της ΕΕ. Η ομάδα εμπειρογνωμόνων του Ινστιτούτου, που ειδικεύεται σε προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, παρέχει συμβουλές και καθοδήγηση σε σχέση με τις πολιτικές της ΕΕ, τους κανόνες χρηματοδότησης και τον σχεδιασμό πολυμερών προγραμμάτων.

Γερακάρη 25, Ρέθυμνο 74100, Κρήτη, Ελλάδα

bit Schulungscenter GmbH (Αυστρία)

Laura Reutler, Συντονίστρια Προγραμμάτων ΕΕ

Το bit Schulungscenter, που ιδρύθηκε το 1986, είναι ένας από τους κορυφαίους παρόχους ιδιωτικής εκπαίδευσης στον τομέα των προγραμμάτων της αγοράς εργασίας, της επαγγελματικής εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της απασχολησιμότητας στην Αυστρία. Η ξεκάθαρη δύναμή μας είναι η εμπειρία και η τεχνογνωσία μας στο σχεδιασμό (διδακτική, μεθοδολογία, σχεδιασμός διδασκαλίας) και στην εκτέλεση ποικίλων εθνικών και διεθνών έργων. Έχουμε ουσιαστική εμπειρία στη συνεργασία με διαφορετικές ομάδες-στόχους, π.χ. νέους, νέους άνεργους ενήλικες και τις εκπαιδευτικές τους ανάγκες μέσα από τις τακτικές μας δραστηριότητες. Απασχολούμε προσωπικό 263 ατόμων σε επτά περιφέρειες της Αυστρίας, γεγονός που μας δίνει τη δυνατότητα να αξιοποιήσουμε την σύγχρονη τεχνογνωσία και δημιουργικές μεθόδους κατάρτισης για το σχεδιασμό των προγραμμάτων μας.

Kärntner Straße 311, 8054 Graz, Αυστρία

Logopsycom (Βέλγιο)

Fanni Pozsonyi, Συντονιστής Προγραμμάτων ΕΕ

Το Logopsycom είναι ένα εκπαιδευτικό κέντρο καινοτομίας που δημιουργεί και χρησιμοποιεί εναλλακτικές μεθόδους ή εργαλεία (ψηφιακά ή μη) για να υποστηρίξει σχολεία, κέντρα ΕΕΚ, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, νέους και γονείς. Αρχικά δημιουργήθηκε ως εταιρεία φροντίδας, ειδικευμένη στις μαθησιακές διαταραχές, μεταξύ των νέων, ειδικά σε «Διαταραχές Δυσ-» (Δυσπραξία, Δυσφασία, Δυσλεξία κ.λπ.), που ονομάζονται επίσης Ειδικές Μαθησιακές Διαταραχές (SLD) και ως εκ τούτου εργαζόμαστε πάντα πάνω στο θέμα της προσβασιμότητας του περιεχομένου. Προσφέρουμε συμβουλευτική για σχολεία και κέντρα νεότητας στην περιοχή μας για να τα βοηθήσουμε να δημιουργήσουν προγράμματα που βελτιώνουν την ποιότητα των μεθόδων διδασκαλίας τους, το περιβάλλον τους και προφανώς την «πολιτική ένταξης».

Bd Sainctelette 39, 7000 Mons

Βρείτε το άτομο επικοινωνίας της περιοχής σας από τη σελίδα των Εταίρων του Προγράμματος.
Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ’ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.
(Κωδικός έργου: 2021-1-FR01-KA220-VET-000033162) 
Νομικό περιεόμενο