Arkusze informacyjne opisują 4 ogólne i 10 szczegółowych tematów związanych z pracą Wirtualnych Asystentów. Każdy factsheet zawiera opis, infografikę, informacje na temat inwestycji lub kosztów wejścia, wpływu na środowisko, dobrych praktyk, wyzwań, ogólnych wskazówek/rozwiązań, do kogo to działanie/narzędzie jest skierowane, wnioski oraz bibliografię. 

4 OGÓLNE TEMATY DO OPISANIA:

Znajdź lokalne dane kontaktowe na naszej stronie PARTNERZY.
Projekt #VAmoocEU, współfinansowany z programu Unii Europejskiej ERASMUS+, jest realizowany od listopada 2021 do października 2023 roku. Niniejsza strona internetowa oraz treść projektu odzwierciedlają poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nich informacji.
(Nr projektu: 2021-1-FR01-KA220-VET-000033162) Nota prawna