Arkusze informacyjne opisują 4 ogólne i 10 szczegółowych tematów związanych z pracą Wirtualnych Asystentów. Każdy factsheet zawiera opis, infografikę, informacje na temat inwestycji lub kosztów wejścia, wpływu na środowisko, dobrych praktyk, wyzwań, ogólnych wskazówek/rozwiązań, do kogo to działanie/narzędzie jest skierowane, wnioski oraz bibliografię. 

4 OGÓLNE TEMATY DO OPISANIA:

Znajdź lokalne dane kontaktowe na naszej stronie PARTNERZY.
Sfinansowane ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.
(Nr projektu: 2021-1-FR01-KA220-VET-000033162) Nota prawna