Η σημασία του να θέτεις στόχους και την πειθαρχία να τους ακολουθείς

Ο καθορισμός στόχων είναι μια κρίσιμη πτυχή της προσωπικής και επαγγελματικής εξέλιξης. Οι στόχοι βοηθούν τα άτομα να παραμείνουν συγκεντρωμένα, παρακινημένα και πειθαρχημένα στην επίτευξη των επιθυμητών αποτελεσμάτων τους. Χωρίς στόχους οι άνθρωποι μπορούν γρήγορα να περιπλανηθούν στη ζωή χωρίς σαφή κατεύθυνση ή σκοπό. Ωστόσο, δεν αρκεί μόνο ο καθορισμός στόχων. Απαιτείται πειθαρχία και δέσμευση μέχρι την ολοκλήρωσή τους.

Στόχοι  μπορούν να τεθούν σε πολλούς τομείς της ζωής, όπως η καριέρα, τα οικονομικά, η υγεία, οι σχέσεις και η προσωπική ανάπτυξη. Ο καθορισμός στόχων σε κάθε έναν από αυτούς τους τομείς μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να επιτύχουν μια ολοκληρωμένη, ικανοποιητική ζωή. Ο καθορισμός στόχων σταδιοδρομίας μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να προχωρήσουν στα επαγγέλματά τους, να επιτύχουν οικονομική ασφάλεια και να αποκτήσουν μια αίσθηση ολοκλήρωσης. Ο καθορισμός στόχων υγείας μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να διατηρήσουν τη σωματική και ψυχική ευεξία, να αποτρέψουν ασθένειες και να απολαύσουν υψηλή ποιότητα ζωής.

Ενώ ο καθορισμός στόχων είναι σημαντικός, είναι μόνο το πρώτο βήμα για την επίτευξη της επιτυχίας. Η πειθαρχία που πρέπει να ακολουθηθεί σε αυτούς τους στόχους είναι εξίσου κρίσιμη. Η πειθαρχία αναφέρεται στην ικανότητα να τηρείς ένα σχέδιο, ακόμα και όταν είναι δύσκολο ή άβολο. Απαιτεί από τα άτομα να ιεραρχούν τους στόχους τους, να κάνουν θυσίες και να ενεργούν με συνέπεια για την επίτευξή τους.

Ακολουθούν μερικές συμβουλές για την ανάπτυξη της πειθαρχίας που απαιτείται για την τήρηση των στόχων:

 1. Γράψτε τους στόχους σας: Η καταγραφή των στόχων είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για να αυξήσετε τη δέσμευση και τα κίνητρα. Παρέχει μια απτή υπενθύμιση του τι θέλετε να επιτύχετε και σας βοηθά να ξεκαθαρίσετε το όραμά σας.
 2. Χωρίστε τους στόχους σε μικρότερα, διαχειρίσιμα βήματα: Οι μεγάλοι, σύνθετοι στόχοι μπορεί να είναι συντριπτικοί και αποθαρρυντικοί. Η διάσπασή τους σε μικρότερα, εφικτά βήματα τα κάνει πιο διαχειρίσιμα και αυξάνει την πιθανότητα επιτυχίας.
 3. Δημιουργήστε ένα πλάνο: Ένα πλάνο παρέχει δομή και καθοδήγηση για την επίτευξη των στόχων σας. Θα πρέπει να περιλαμβάνει συγκεκριμένες ενέργειες, χρονοδιαγράμματα και πόρους που απαιτούνται για την επίτευξη κάθε βήματος.
 4. Κρατήστε τον εαυτό σας υπόλογο: Κρατήστε τον εαυτό σας υπεύθυνο για την επίτευξη των στόχων σας. Αυτό σημαίνει να αναλαμβάνετε την ευθύνη για την πρόοδό σας, να αναγνωρίζετε τις οπισθοδρομήσεις και να κάνετε τις απαραίτητες προσαρμογές για να παραμείνετε σε καλό δρόμο.
 5. Μείνετε παρακινημένοι: Το κίνητρο μπορεί να είναι μια πρόκληση όταν επιδιώκετε μακροπρόθεσμους στόχους. Είναι σημαντικό να βρίσκετε τρόπους να παραμένετε παρακινημένοι, όπως να παρακολουθείτε την πρόοδο, να επιβραβεύετε ορόσημα ή να αναζητάτε υποστήριξη από άλλους.
 6. Ασκηθείτε στην αυτοπειθαρχία: Η αυτοπειθαρχία είναι η ικανότητα να ελέγχετε τις παρορμήσεις, να καθυστερείτε την ικανοποίηση και να παραμένετε συγκεντρωμένοι σε μακροπρόθεσμους στόχους. Μπορεί να αναπτυχθεί μέσω της συνεπούς πρακτικής και της χρήσης στρατηγικών όπως η οπτικοποίηση, η θετική αυτοομιλία και η επίγνωση.

Αναφορές:

 1. GOAL SETTING. Why You Need to Set Goals, Ανάκτηση από https://fastercapital.com/content/GOAL-SETTING–Why-You-Need-to-Set-Goals.html
 2. Golden Rules of Goal Setting. Ανάκτηση από https://www.mindtools.com/a5g2h6s/golden-rules-of-goal-setting
 3. Hutchins, L. (2021, April 16). The importance of setting goals. Ανάκτηση από https://www.rcmusic.com/about-us/news/the-importance-of-setting-goals
 4. Riopel, L. (2019, June 14). The Importance, Benefits, and Value of Goal Setting. Ανάκτηση από https://positivepsychology.com/benefits-goal-setting/
 5. Tracy, Goal Setting – Your Guide To Setting And Achieving Goals, Ανάκτηση από https://www.briantracy.com/blog/personal-success/goal-setting/
 6. Why Setting Goals is Important, Ανάκτηση από https://efectio.com/en/why-setting-goals-is-important/

virtu_assist_mooc

More
articles

Βρείτε το άτομο επικοινωνίας της περιοχής σας από τη σελίδα των Εταίρων του Προγράμματος.
Το πρόγραμμα #VAmoocEU συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πραγματοποιηθεί από το Νοέμβριο του 2021 έως το Νοέμβριο του 2023. Αυτή η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο του προγράμματος αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός.
(Κωδικός έργου: 2021-1-FR01-KA220-VET-000033162) 
Νομικό περιεόμενο