Znaczenie wyznaczania celów i dyscypliny w ich realizacji

Wyznaczanie celów jest kluczowym aspektem rozwoju osobistego i zawodowego. Cele pomagają jednostkom pozostać skupionym, zmotywowanym i zdyscyplinowanym w osiąganiu pożądanych rezultatów. Bez celów ludzie mogą wędrować przez życie bez wyraźnego kierunku lub celu. Jednak samo wyznaczanie celów nie wystarczy. Wymaga to dyscypliny i zaangażowania, aby podążać za nimi aż do ich ukończenia.

Cele można wyznaczać w wielu obszarach życia, w tym w karierze, finansach, zdrowiu, relacjach i rozwoju osobistym. Wyznaczanie celów w tych obszarach może pomóc jednostkom osiągnąć wszechstronne, satysfakcjonujące życie. Wyznaczanie celów związanych z karierą może pomóc jednostkom w awansie zawodowym, osiągnięciu bezpieczeństwa finansowego i uzyskaniu poczucia spełnienia. Cele zdrowotne mogą pomóc jednostkom utrzymać dobre samopoczucie fizyczne i psychiczne, zapobiegać chorobom i cieszyć się wysoką jakością życia.

Chociaż wyznaczanie celów jest ważne, jest to tylko pierwszy krok do osiągnięcia sukcesu. Równie ważna jest dyscyplina w dążeniu do ich realizacji. Dyscyplina odnosi się do umiejętności trzymania się planu, nawet jeśli jest to trudne lub niewygodne. Wymaga to od jednostek nadawania priorytetów swoim celom, poświęcania się i konsekwentnego działania w kierunku ich osiągnięcia.

Poniżej znajduje się kilka wskazówek dotyczących rozwijania dyscypliny wymaganej do podążania za celami:

 1. Zapisz swoje cele: Zapisywanie celów to skuteczny sposób na zwiększenie zaangażowania i motywacji. Zapewnia to namacalne przypomnienie o tym, co chcesz osiągnąć i pomaga wyjaśnić swoją wizję.
 2. Podziel cele na mniejsze, łatwe do wykonania kroki: Duże, złożone cele mogą być przytłaczające i zniechęcające. Podzielenie ich na mniejsze, osiągalne kroki sprawia, że są one łatwiejsze w zarządzaniu i zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu.
 3. Stwórz plan: Plan zapewnia strukturę i wskazówki dotyczące osiągania celów. Powinien on zawierać konkretne działania, ramy czasowe i zasoby wymagane do osiągnięcia każdego kroku.
 4. Odpowiedzialność: Bądź odpowiedzialny za osiągnięcie swoich celów. Oznacza to branie odpowiedzialności za swoje postępy, dostrzeganie niepowodzeń i dokonywanie niezbędnych korekt, aby pozostać na dobrej drodze.
 5. Zachowaj motywację: Motywacja może być wyzwaniem podczas realizacji długoterminowych celów. Niezbędne jest znalezienie sposobów na utrzymanie motywacji, takich jak śledzenie postępów, nagradzanie kamieni milowych lub szukanie wsparcia u innych.
 6. Ćwicz samodyscyplinę: Samodyscyplina to zdolność do kontrolowania impulsów, opóźniania gratyfikacji i skupiania się na długoterminowych celach. Można ją rozwinąć poprzez konsekwentną praktykę i stosowanie strategii, takich jak wizualizacja, pozytywna rozmowa z samym sobą i uważność.

Bibliografia:

 1. GOAL SETTING. Why You Need to Set Goals, Źródło: https://fastercapital.com/content/GOAL-SETTING–Why-You-Need-to-Set-Goals.html
 2. Golden Rules of Goal Setting. Źródło:  https://www.mindtools.com/a5g2h6s/golden-rules-of-goal-setting
 3. Hutchins, L. (2021, April 16). The importance of setting goals. Źródło:  https://www.rcmusic.com/about-us/news/the-importance-of-setting-goals
 4. Riopel, L. (2019, June 14). The Importance, Benefits, and Value of Goal Setting. Źródło:  https://positivepsychology.com/benefits-goal-setting/
 5. Tracy, B. Goal Setting – Your Guide To Setting And Achieving Goals, Źródło: https://www.briantracy.com/blog/personal-success/goal-setting/
 6. Why Setting Goals is Important, Źródło:  https://efectio.com/en/why-setting-goals-is-important/

virtu_assist_mooc

More
articles

Znajdź lokalne dane kontaktowe na naszej stronie PARTNERZY.
Projekt #VAmoocEU, współfinansowany z programu Unii Europejskiej ERASMUS+, jest realizowany od listopada 2021 do października 2023 roku. Niniejsza strona internetowa oraz treść projektu odzwierciedlają poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nich informacji.
(Nr projektu: 2021-1-FR01-KA220-VET-000033162) Nota prawna