Τι είναι ένας Εικονικός Βοηθός;

Αν όταν ακούτε για “εικονικούς βοηθούς”, σκέφτεστε ψηφιακούς εικονικούς βοηθούς, όπως το Siri της Apple ή το Alexa της Amazon, ίσως είναι καλή ιδέα να μάθετε περισσότερα για αυτή τη νέα καριέρα!

Ένας εικονικός βοηθός (VA) είναι ένα άτομο που παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης σε μια επιχείρηση από απομακρυσμένη τοποθεσία.

Ο όρος «εικονικός βοηθός» επινοήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1990, όταν οι επιχειρήσεις άρχισαν να χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να επιτρέπουν στους υπαλλήλους να εργάζονται από το σπίτι. Το Διαδίκτυο έδωσε τη δυνατότητα στους ανθρώπους να εργάζονται από το σπίτι τους και να συνεχίζουν να επικοινωνούν με τα γραφεία τους.

Οι εικονικοί βοηθοί παρέχουν υπηρεσίες διοικητικής, δημιουργικής ή τεχνικής υποστήριξης σε άλλους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων. Χάρη στις τεχνολογικές εξελίξεις, μπορούν να κάνουν σχεδόν κάθε εργασία που εκτελεί το υπόλοιπο προσωπικό υποστήριξης. Για παράδειγμα, δε μπορούν να φέρουν καφέ το πρωί, αλλά μπορούν να δώσουν μια παραγγελία από μια υπηρεσία παράδοσης φαγητού για τον πελάτη τους.

Ξεκίνησε με υπηρεσιακή και διοικητική εργασία, αλλά σήμερα οι εικονικοί βοηθοί μπορούν να ειδικεύονται σε ένα συγκεκριμένο σύνολο δεξιοτήτων, είτε δημιουργικών είτε τεχνικών. Μπορούν επίσης να επικεντρωθούν σε μια ποικιλία βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένου του νόμου, της ακίνητης περιουσίας και της τεχνολογίας πληροφοριών.

Σε αυτούς τους κλάδους, μπορούν να εκτελούν μη τεχνικά καθήκοντα όπως διοικητική βοήθεια, copywriting, διαχείριση κοινότητας, διαχείριση εκδηλώσεων (φυσική και διαδικτυακή), υποστήριξη πελατών κ.λπ..

Μπορούν επίσης να ειδικεύονται σε πιο τεχνικές εργασίες, όπως γραφιστική, επεξεργασία βίντεο ή ήχου, σχεδιασμός και διαχείριση ιστοσελίδων, προηγμένο ψηφιακό περιεχόμενο (επαυξημένη πραγματικότητα, εικονική πραγματικότητα, διαδραστικά και βίντεο 360, επαυξημένη εκτύπωση, eBooks, chatbots).

Οι περισσότεροι εικονικοί βοηθοί εργάζονται ως εργολάβοι, είτε διαχειρίζονται τη δική τους επιχείρηση εικονικού βοηθού που βασίζεται στο σπίτι είτε εργάζονται για μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών και μεταπηδούν από το ένα συμβόλαιο στο άλλο.

Αυτή η ποικιλία δεξιοτήτων και οργάνωσης καθιστά έναν εικονικό βοηθό διαθέσιμο στον οποιονδήποτε!

Επιπλέον, ο ελεύθερος επαγγελματίας δεν είναι μια περιθωριακή δραστηριότητα και γίνεται όλο και πιο ελκυστική για επιχειρήσεις που αναζητούν επιπλέον άτομα με συγκεκριμένες δεξιότητες.

Το 2018 στην Ευρώπη, υπήρχαν περίπου 11 εκατομμύρια ελεύθεροι επαγγελματίες της ΕΕ. Αυτός είναι εν μέρει ο λόγος για τον οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αρχίσει να υποστηρίζει την αναθεώρηση του ορισμού των ΜΜΕ του 2003 από το 2015, προκειμένου να αναγνωριστούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες ως αυτόνομη κατηγορία εντός του ορισμού, οι οποίοι αυξήθηκαν κατά 45% από το 2000.

Στο VAMOOC, σκοπεύουμε να δημιουργήσουμε ένα MOOC για εκπαιδευόμενους και επιχειρηματίες ΕΕΚ σχετικά με τον τρόπο εργασίας ως εικονικός βοηθός, λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες και τις γνώσεις που πρέπει να αναπτύξουμε καθώς και τις επιχειρηματικές δεξιότητες ειδικά για τέτοιες θέσεις εργασίας.

Αυτό το μάθημα θα είναι δωρεάν και θα εστιάζεται στις ανάγκες της αγοράς της ΕΕ. Θα προσφέρει εκπαίδευση για τις περισσότερες χρήσιμες τεχνολογίες και εργαλεία, καθώς και θα περιγράφει τις λιγότερο κοινές ή τις αυξανόμενες τάσεις για να ενθαρρύνει τους μαθητές να παρακολουθούν και να ευνοούν τη συνεχή ανάπτυξη.

Θα βοηθήσει επίσης να ανακατευθύνει πιο προχωρημένους εκπαιδευόμενους σε άλλους ποιοτικούς και δωρεάν πόρους, (για παράδειγμα από άλλα ευρωπαϊκά έργα,) για να παρέχει μια ευκαιρία για πρόοδο μετά το μάθημα.

Παραπομπές

Duermyer, R. (2021, January 21). What is a virtual assistant?. thebalancesmb.com Retrieved from  https://www.thebalancesmb.com/virtual-assistant-1794441.

Reetesh. (2021, September 30). What Industry has the Greatest Need for Virtual Assistants?. fusionfirst.com Retrieved from https://www.fusionfirst.com/what-industry-has-the-greatest-need-for-virtual-assistants/.

virtu_assist_mooc

More
articles

Βρείτε το άτομο επικοινωνίας της περιοχής σας από τη σελίδα των Εταίρων του Προγράμματος.
Το πρόγραμμα #VAmoocEU συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πραγματοποιηθεί από το Νοέμβριο του 2021 έως το Νοέμβριο του 2023. Αυτή η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο του προγράμματος αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός.
(Κωδικός έργου: 2021-1-FR01-KA220-VET-000033162) 
Νομικό περιεόμενο