Kim jest wirtualny asystent?

Jeśli słysząc o „wirtualnych asystentach”, myślisz o cyfrowych wirtualnych asystentach, takich jak Siri firmy Apple czy Alexa firmy Amazon, być może warto dowiedzieć się więcej o tej nowej karierze!

Wirtualny asystent (VA) to osoba, która świadczy zdalne usługi wsparcia dla firm.

Termin „wirtualny asystent” został ukuty na początku lat 90-tych, kiedy firmy zaczęły korzystać z technologii, aby umożliwić pracownikom pracę w domu. Internet umożliwił ludziom pracę z domu i utrzymanie komunikacji z biurem.

Wirtualni asystenci zapewniają usługi administracyjne, twórcze lub techniczne wsparcie dla innych firm. Dzięki postępowi technologicznemu mogą oni wykonywać niemal każde zadanie, które wykonuje inny personel pomocniczy. Z pewnością nie podadzą rano kawy, ale mogą złożyć zamówienie na dostawę jedzenia dla swojego klienta.

Zaczęło się od pracy biurowej i administracyjnej, ale obecnie wirtualni asystenci mogą specjalizować się w wielu różnych umiejętnościach, kreatywnych lub technicznych. Mogą oni również skupić się na różnych branżach, takich jak prawo, nieruchomości czy też technologia informacyjna.

W tych branżach mogą wykonywać zadania nietechniczne, takie jak pomoc administracyjna, copywriting, zarządzanie społecznością, zarządzanie wydarzeniami (fizycznymi i online), obsługa klienta itp.

Ale mogą też specjalizować się w bardziej technicznych zadaniach, takich jak projektowanie graficzne, edycja wideo lub audio, projektowanie stron internetowych i zarządzanie nimi, zaawansowane treści cyfrowe (rzeczywistość rozszerzona, rzeczywistość wirtualna, filmy interaktywne i 360, druk rozszerzony, eBooki, chatboty).

Większość wirtualnych asystentów pracuje jako podwykonawcy, czy to prowadząc własną domową firmę czy też świadcząc usługi dla firmy zewnętrznej, przechodząc od jednej umowy do drugiej.

Ta różnorodność umiejętności i organizacji sprawia, że praca wirtualnego asystenta staje się dostępna dla każdego!

Co więcej, freelancing nie jest działalnością marginalną i staje się coraz bardziej atrakcyjny dla firm poszukujących dodatkowych osób o określonych umiejętnościach.

W 2018 r. w Europie było około 11 milionów freelancerów z UE. To po części dlatego Komisja Europejska od 2015 r. zaczęła opowiadać się za rewizją definicji MŚP z 2003 r., aby uznać freelancerów za samodzielną kategorię w ramach tej definicji; ich liczba od 2000 r. wzrosła o 45%.

W ramach MOOC Wirtualnego Asystenta zamierzamy stworzyć kurs MOOC dla uczniów szkół zawodowych i przedsiębiorców na temat tego, jak pracować jako wirtualny asystent, biorąc pod uwagę umiejętności i wiedzę, które należy rozwijać, a także umiejętności w zakresie przedsiębiorczości specyficzne dla tego rodzaju pracy.

Kurs ten będzie bezpłatny i skoncentrowany na potrzebach rynku UE. Będzie oferował szkolenia z zakresu większości przydatnych technologii i narzędzi, a także opisywał te mniej popularne lub rozwijające się trendy, aby zachęcić uczestników do śledzenia i wspierania ciągłego rozwoju.

Pomoże także przekierować bardziej zaawansowanych uczniów do innych wysokiej jakości bezpłatnych zasobów, na przykład z innych projektów europejskich, aby zapewnić możliwość rozwoju po zakończeniu kursu.

Bibliografia

Duermyer, R. (2021, January 21). What is a virtual assistant?. thebalancesmb.com Retrieved from  https://www.thebalancesmb.com/virtual-assistant-1794441.

Reetesh. (2021, September 30). What Industry has the Greatest Need for Virtual Assistants?. fusionfirst.com Retrieved from https://www.fusionfirst.com/what-industry-has-the-greatest-need-for-virtual-assistants/.

virtu_assist_mooc

More
articles

Znajdź lokalne dane kontaktowe na naszej stronie PARTNERZY.
Projekt #VAmoocEU, współfinansowany z programu Unii Europejskiej ERASMUS+, jest realizowany od listopada 2021 do października 2023 roku. Niniejsza strona internetowa oraz treść projektu odzwierciedlają poglądy autorów, a Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nich informacji.
(Nr projektu: 2021-1-FR01-KA220-VET-000033162) Nota prawna