Πώς μπορεί ένας εικονικός βοηθός να εντάξει στην εργασία του τις αρχές της συμπεριληπτικότητας;

Τι είναι η συμπεριληπτικότητα;

Συμπεριληπτικότητα σημαίνει σεβασμός και κατανόηση των διαφορών μεταξύ των ανθρώπων, οι οποίες δεν αποτελούν φραγμούς στην συμμετοχή όλων ανεξάρτητα στην κοινωνία.

Εικονικοί βοηθοί και συμπεριληπτικότητα

Η συμπεριληπτικότητα είναι κοινωνική ευθύνη όλων μας και θα πρέπει να διέπει οποιαδήποτε εργασία. Οι εικονικοί βοηθοί θα πρέπει επίσης να είναι εξοικειωμένοι με τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να εφαρμόσουν πρακτικές που βασίζονται στις αρχές της συμπεριληπτικότητας.

Η συμπεριληπτικότητα μπορεί να λάβει πολλές μορφές. Η συμπεριληπτικότητα και η προσβασιμότητα σε διαδικτυακά περιβάλλοντα είναι ίσως η πιο σημαντική πτυχή της εργασίας ενός εικονικού βοηθού, δεδομένου ότι αναλαμβάνει σε μεγάλο βαθμό έναν εξ αποστάσεως ρόλο, χωρίς όμως να σημαίνει ότι δε χρειάζεται να συμμετέχει επίσης και σε δια ζώσης δραστηριότητες.

Η συμπεριληπτικότητα σε διαδικτυακά περιβάλλοντα

Το επάγγελμα του εικονικού βοηθού είναι ένα από τα πολλά παραδείγματα των νέων τρόπων εργασίας που επέφερε η πανδημία του COVDID-19, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας να διεξάγει κανείς τις επαγγελματικές του δραστηριότητες εξ αποστάσεως. Συγκεκριμένα, ένας εικονικός βοηθός παρέχει υπηρεσίες διοικητικής, δημιουργικής ή τεχνικής υποστήριξης σε άλλους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, ως επί το πλείστον σε απομακρυσμένη βάση.

Η μεγάλη στροφή προς το διαδικτυακά επαγγέλματα ενισχύει την ανάγκη ανάπτυξης πρακτικών που βασίζονται στις αρχές της συμπεριληπτικότητας στον ιστοχώρο. Δεν έχουν όλοι την ίδια ικανότητα να πλοηγούνται με ευκολία στον ιστό. Ως εκ τούτου, ένας κοινωνικά υπεύθυνος εικονικός βοηθός θα πρέπει να εφαρμόζει ορθές πρακτικές που λαμβάνουν υπόψη τα άτομα με αναπηρία, συμπεριλαμβανομένων των οπτικών, ακουστικών, κινητικών και διανοητικών αναπηριών.

Υπάρχουν πολλά απλά πράγματα που μπορεί να εφαρμόσει ένας εικονικός βοηθός για να υποστηρίξει την προσβασιμότητα και τις αρχές της συμπερίληψης στον ψηφιακό χώρο. Αυτά σχετίζονται κυρίως με τη δημιουργία περιεκτικού και προσβάσιμου περιεχομένου μέσω της εφαρμογής μεθοδολογιών Καθολικού Σχεδιασμού που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους ανθρώπους, χωρίς να απαιτείται προσαρμογή ή εξειδικευμένος σχεδιασμός.

Οι Οδηγίες για την Προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό (Web Accessibility Initiative Guidelines) (WCAG) περιλαμβάνουν:

 • Όσον αφορά τα άτομα με προβλήματα όρασης, βεβαιωθείτε ότι το περιεχόμενο είναι ευπροσάρμοστο σε αναγνώστη οθόνης. Για παράδειγμα, χρησιμοποιήστε το χαρακτηριστικό του «εναλλακτικού κειμένου» για να παρέχετε περιγραφές για εικόνες. Επικεντρωθείτε στη σαφήνεια και όχι στον όγκο του περιεχομένου.
 • Εάν αποφασίσετε να δημιουργήσετε έναν ιστότοπο, βεβαιωθείτε ότι τα άτομα με προβλήματα κινητικότητας μπορούν να πλοηγηθούν σε αυτόν χρησιμοποιώντας μόνο το πληκτρολόγιο.
 • Βεβαιωθείτε ότι παρέχετε υπότιτλους για οποιοδήποτε οπτικοακουστικό περιεχόμενο. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για τα άτομα με προβλήματα ακοής.
 • Να λαμβάνετε υπόψη τα άτομα με ειδικές μαθησιακές διαταραχές (ΕΜΔ). Πιο συγκεκριμένα:
 • Χρησιμοποιήστε γραμματοσειρές που εμπίπτουν στην οικογένεια Sans Serif για ευανάγνωστο περιεχόμενο.
 • Τα λευκά διαστήματα διευκολύνει την ανάγνωση. Η απόσταση μεταξύ των γραμμών πρέπει να είναι στο 1.5pt.
 • Μην χρησιμοποιείτε πλάγιους χαρακτήρες ή υπογραμμίσεις. Χρησιμοποιήστε έντονη γραφή αν θέλετε να τονίσετε μέρος του κειμένου σας.
 • Βεβαιωθείτε ότι χωρίζετε το κείμενο σε επικεφαλίδες και υποκεφαλίδες, έτσι ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να το ακολουθήσει με ευκολία.
 • Χρησιμοποιήστε υπερσυνδέσμους με ουσιαστικό τρόπο. Αντί να αντιγράψετε απευθείας έναν σύνδεσμο, ενσωματώστε τον σε ένα κείμενο ώστε ο αναγνώστης να γνωρίζει ακριβώς πού θα κατευθυνθεί. Αυτό είναι επίσης χρήσιμο για τα άτομα με προβλήματα όρασης, καθώς οι αναγνώστες οθόνης δεν διακόπτουν την αφήγηση του κειμένου.
 • Χρησιμοποιήστε τουλάχιστον 12pt για μέγεθος γραμματοσειράς στην Word και 18pt+ για παρουσιάσεις στο PowerPoint.
 • Να στοιχίζετε το κείμενο προς τα αριστερά.
 • Είναι χρήσιμο να χρησιμοποιούνται οπτικά στοιχεία σε ολόκληρο το κείμενο.
 • Μπορείτε να εμπλουτίσετε το κείμενό σας με emoji, αλλά η χρήση τους θα πρέπει να γίνεται με μέτρο και κατά προτίμηση στο τέλος της προτάσεων.
 • Λάβετε υπόψη τους χρωματικούς συνδυασμούς που χρησιμοποιείτε για την οπτική ταυτότητα της επωνυμίας σας ή την προώθηση των εκδηλώσεών σας. Η ελάχιστη αναλογία της χρωματικής αντίθεσης πρέπει να είναι 4,5. Αυτό γίνεται για να διευκολυνθεί η αναγνωσιμότητα του περιεχομένου σε ιστότοπους και λοιπού ψηφιακού υλικού. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εργαλεία όπως το Contrast Finder για να ελέγξετε ότι ο συνδυασμός χρωμάτων που επιλέξατε είναι ευανάγνωστος.

Η συμπεριληπτικότητα σε δια ζώσης δραστηριότητες

Ως εικονικός βοηθός, μπορεί να υπάρξουν φορές που θα πρέπει να διοργανώσετε δια ζώσης εκδηλώσεις, σεμινάρια ή/και συναντήσεις.

Μερικές αρχές που μπορείτε να εφαρμόσετε για να διασφαλίσετε τη συμπεριληπτικότητα και την προσβασιμότητα σε φυσικά περιβάλλοντα συμπεριλαμβάνουν:

 • Κατά τη διάρκεια κάθε είδους δραστηριότητας, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τα άτομα με προβλήματα ακοής. Θα πρέπει να προσλάβετε διερμηνέα της νοηματικής γλώσσας και να συμπεριλάβετε λεζάντες σε οποιοδήποτε οπτικοακουστικό περιεχόμενο.
 • Χρησιμοποιήστε μικρόφωνα κατά τη διάρκεια των ομιλιών για να ενισχύσετε τον ήχο.
 • Σιγουρευτείτε ότι οι ομιλητές διαθέτουν στις παρουσιάσεις τους διαφάνειες με οπτικό περιεχόμενο και ότι χρησιμοποιούν απλή, κατανοητή γλώσσα.
 • Βεβαιωθείτε ότι ο χώρος είναι προσβάσιμος σε άτομα με προβλήματα κινητικότητας ή/και όρασης.
 • Σκεφτείτε το ενδεχόμενο να προσλάβετε έναν συντονιστή εάν μια εκδήλωση έχει μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων ή εάν υπάρχουν συμμετέχοντες από το εξωτερικό

Επιπρόσθετες συμβουλές

Αφού αποκτήσετε κάποια εμπειρία ως εικονικός βοηθός, μπορεί να σκεφτείτε ότι θα ήταν καλή ιδέα να αφιερώσετε λίγο από τον ελεύθερο χρόνο σας για να μοιραστείτε τις συμβουλές σας όσον αφορά τη συμπεριληπτικότητα, για να καθοδηγήσετε άλλα άτομα που ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα σχετικά με το πώς μπορούν και οι ίδιοι να γίνουν πιο κοινωνικά ευαισθητοποιημένοι.

 

Πηγές:

Access Computing. How can people with mobility impairments operate computers? https://www.washington.edu/accesscomputing/how-can-people-mobility-impairments-operate-computers

Contrast finder. https://app.contrast-finder.org/?lang=en

InclusionBC. How to Make Your Event More Inclusive. https://inclusionbc.org/our-resources/how-to-make-your-event-more-inclusive-2/

Watson, L. What is a screen reader? Nomensa. https://www.nomensa.com/blog/what-screen-reader

Web Accessibility Initiative. Making Audio and Video Media Accessible. https://www.w3.org/WAI/media/av/

Web Accessibility Initiative. W3C Accessibility Standards Overview. https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/

What is Universal Design. 2020).   Centre of Excellence in Universal Design. https://universaldesign.ie/what-is-universal-design/

 

 

 

More
articles

Βρείτε το άτομο επικοινωνίας της περιοχής σας από τη σελίδα των Εταίρων του Προγράμματος.
Το πρόγραμμα #VAmoocEU συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πραγματοποιηθεί από το Νοέμβριο του 2021 έως το Νοέμβριο του 2023. Αυτή η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο του προγράμματος αντικατοπτρίζει τις απόψεις των συγγραφέων και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται εντός.
(Κωδικός έργου: 2021-1-FR01-KA220-VET-000033162) 
Νομικό περιεόμενο